top of page
middle-east_edited.jpg

OUTREACH

ZENDING IN
HET MIDDEN-OOSTEN

J.& T. hebben elkaar leren kennen in 2014. T. is afkomstig uit West-Vlaanderen en J. is afkomstig uit het land waar ze samen dienen. Ze hebben een zoon en een dochter. T. voelde de roep om de Heer in het Midden-Oosten te dienen al op jonge leeftijd na een korte zendingsreis naar Egypte. Ze had een sterk verlangen de Heer blijvend te dienen het Midden-Oosten. Na haar opleiding vertaler-tolk Arabisch vertrok ze naar het Midden-Oosten om er een jaar lang met vluchtelingen te werken. Daar leerde ze haar huidige man kennen. J. kreeg vanaf het begin van de vluchtelingenstroom in zijn land een sterk verlangen om de vluchtelingen full-time te dienen. Samen met de lokale kerk willen ze hoop brengen bij vluchtelingen. Dit doen ze op verschillende manieren:

Welkomstkitten


Sinds het begin van de vluchtelingenstroom in de stad begon de lokale kerk welkomstkitten uit te delen aan de families die buiten het vluchtelingenkamp woonden. Deze pakketten bestaan uit matrassen, een gasfles, een gasfornuis, dekens en een vloermat. De kerk was bij de allereersten en tot vandaag een van de weinigen die naar hen uitreiken. 

Huisbezoeken


Vele vluchtelingen vroegen om contact te houden en daarom begonnen we hen elke week of om de twee weken thuis te bezoeken. Tijdens de bezoeken luisteren we naar hun verhalen, spreken we woorden van hoop en brengen we het Goede Nieuws. Heel wat mensen hebben God hierdoor persoonlijk leren kennen en willen verder bezocht worden om te groeien in hun geloof en relatie met God. Een keer per maand geven we hen een voedselpakket. Tijdens de huisbezoeken kregen we ook te horen wat hun andere noden waren. Het is toen dat God onze visie uitbreidde en nieuwe projecten geboren werden: de school voor vluchtelingenkinderen, het gemeenschapscentrum, het voetbalprogramma en de Champions Club. 

Midden-Oosten-1.jpg

School voor vluchtelingenkinderen


Door de vluchtelingencrisis moesten de lokale scholen enorm reorganiseren. Hetzelfde aantal leerkrachten moest plots dubbel zoveel kinderen onderwijzen. Dit was een enorme druk voor de lokale leerkrachten en dat uitte zich ook in de kwaliteit van het onderwijs. Vandaar groeide het verlangen om als kerk kwalitatief onderwijs aan te bieden aan vluchtelingenkinderen. In 2013 openden we de eerste 2 klasjes voor vluchtelingen. 3 jaar later voorzag God in een schoolgebouw buiten de kerk waardoor we heel wat extra leerjaren konden toevoegen en tot 160 leerlingen kunnen onderwijzen per jaar. Ze leren Arabisch, Engels, wiskunde, wetenschappen en leren ook over onze God. De liefde en zorg van de leerkrachten heeft zowel op de kinderen als op hun ouders een grote impact. Getraumatiseerde kinderen kunnen zich weer veilig en geliefd voelen en ze maken vrienden. De transformatie in de kinderen zorgt vaak voor een open deur naar het hart van de ouders: ze willen weten welke Liefde hun kinderen zo heeft veranderd. 

Midden-Oosten-2.jpg

Gemeenschapscentrum


Een andere nood was het gebrek aan sociaal contact en werkloosheid. Dit gaf ons het idee om een gemeenschapscentrum te beginnen waar we verschillende activiteiten zouden laten doorgaan: naailessen, Engelse lessen (aangeboden door moedertaalsprekers), fotografielessen, hout- en ijzerbewerkingslessen. Deze lessen zijn een bijzondere kans om hen nieuwe vaardigheden aan te leren die hun kans op het vinden van werk vergroten en hun sociale contacten uitbreiden. Daarnaast bouwen de leerlingen een persoonlijke band op met de leerkracht die de Liefde van God uitleeft. Vaak worden de leerkrachten buiten de lessen thuis uitgenodigd, een ideale kans om het Goede Nieuws met hen en hun families te delen.  


 
Voetbalclub


Ook werd er een voetbalclub opgericht voor jongens van lagere schoolleeftijd. Voor vele jongens is dit de enige plaats waar ze alle zorgen van het leven even kunnen vergeten en zich eens helemaal kunnen uitleven. Ze maken er veel vrienden en leren goddelijke principes tijdens de trainingsmomenten. Bovendien zijn ze enorm goed in wat ze doen! 

Champions Club


Een voorlopig laatste project dat op poten werd gezet is de Champions Club, een centrum voor kinderen met beperkingen. Verschillende lokalen zijn uitgerust met speciale apparatuur om de kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarnaast hebben J. en een team van lange termijnwerkers tal van families met kinderen met een beperking die ze regelmatig bezoeken. Tijdens de bezoeken geven ze hen de nodige medicatie en speciale luiers, geven ze de ouders praktische inlichtingen over hoe ze met de kinderen om moeten gaan en geven ze waar nodig fysiotherapie. Een aantal keer werden speciale evenementen georganiseerd voor de moeders om er eens helemaal tussenuit te kunnen terwijl een team klaarstond om de zorg voor hun kinderen op zich te nemen. We hopen meer van dat soort evenementen te kunnen organiseren eens de strikte covid-regels versoepelen. Tal van ouders hebben aangegeven dat ons team de allereersten zijn die naar hen omzien en om hun kinderen geven, ook dit doet hun vragen stellen over welke Liefde ons drijft. 

 

*omwille van veiligheidsredenen gebruiken we fictieve namen/afkortingen.

Bid u met/voor ons mee?

  • Bid dat we steeds Gods wil mogen kennen en ernaar handelen 

  • Bid voor een grote oogst en blijvende en toenemende vrucht

  • Bid voor J. en het medische team, voor financiën en een impact van eeuwigheidswaarde

  • Bid voor T., ze is begonnen met een opleiding Bijbelse counseling en psychologie, met een focus op gezinnen en huwelijken. Bid voor herstel van huwelijken en gezinnen in deze regio

  • Bid voor Gods Liefde en wijsheid voor de opvoeding van onze kinderen, mogen zij Hem op hele jonge leeftijd aanvaarden als hun Redder en Hem volgen
     

bottom of page