top of page
SH beeld 3-2.jpg

ONZE VISIE

We willen dat iedere vrouw weet in wie haar identiteit ligt, wie ze is in Jezus; dat ze vrijgemaakt is, opnieuw geboren en geliefd door onze Maker.

IDENTITEIT

WAARHEID

Met waarheid brengen we Gods Woord door middel van onderwijs.

WAARDE

Met waarde willen we dat iedere vrouw de talenten die God zo zorgvuldig in haar gelegd heeft, ontdekt en durft te gebruiken ten dienste van Hem.

Door vriendschap willen we elkaar echt leren kennen en weten wat in ieders hart leeft, zodat niemand zich alleen moet voelen en elke vrouw mag begrijpen dat ze deel uitmaakt van Gods koninkrijk.

VRIENDSCHAP

bottom of page